Chinese Physics C
  Home   |   Issues In Press  |   Archive  |   Download Statistics 
Chinese Physics C
Journal Info
 Introduction
  Indexing Information
  Open Access
 Editorial Board
 Subscribe
  Contact Us
Service Centre
  Authors
  Reviewers
 Editors
Download
 CPC LateX Template
 LaTeX
 Adobe Reader
More>>  
Links
 IOP Publishing
 SCOAP3
 arXiv
 Chinese Physical Society
More>>  
 Total visitors:
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
  
1 Phenomenon of Energy Concentration in High Energy Families 2000 Vol.24(01):1-3
REN JingRu,LU SuiLing,ZHOU SuiJian [Abstract] (4074) [HTML 0 KB][PDF 6049 KB] (2292)
2 Identification of High-Spin States in Odd-Odd 126I 2005 Vol.29(01):1-4
LI Rong-Jun1,MA Ying-Jun1,WU Xiao-Guang2,ZHANG Yu-Hu3,ZHU Li-Hua1,WANG Shou-Yu1,LI Ming-Fei1,LIANG Guo-Dong1,CUI Xing-Zhu1,LI Xian-Feng1,ZHAO Guang-Yi1,LU Jing-Bin1,LI [Abstract] (123) [HTML 0 KB][PDF 317 KB] (2058)
3 A New Method of Gas Mixture Preparation for Nuclear Detector Use 1994 Vol.18(01):1-5
Wang Yunyong,Wang Linzhou,Sun Hansheng,Hu Tao,Xu Zhiqing,Xie Dong1 [Abstract] (4974) [HTML 0 KB][PDF 128 KB] (2056)
4 Nuclear Structure Physics in China for the Last Two Decades 2006 Vol.30(S2):1-13
Nuclear Structure Division, Chinese Nuclear Physics Society [Abstract] (91) [HTML 0 KB][PDF 415 KB] (2044)
5 Study of Energy Response Nonlinearity of BSC at BES 1996 Vol.20(01):1-7
Chen Hongfang1,Chen Shaomin,Chen Xiangyang,Gu Weixin,Lu Feng,Li Yong,Li Peiqin,Li Weiguo,Que Youkun,Mao Zepu,Tong Guoliang,Wang Linzhou,Wu Yigen,Xu Mingkang2,Ye Shuwei1,Ye Shizhang,Yi Kai,Zhang Yu,Zhou Yuehua,Zhou Li [Abstract] (4018) [HTML 0 KB][PDF 163 KB] (1970)
6 Experimental Evidence for the Superdeformation in 81Rb 1998 Vol.22(01):1-3
Pan Qiangyan1,Luo Yixiao1,M.De Poli,G.de Angelis,C.Fahlander,D.Bazzacco,E.Farnea,A.Gadea,D.R.Napoli,P.Spolaore [Abstract] (68) [HTML 0 KB][PDF 160 KB] (1955)
7 Study of Kso Reconstruction and Lifetime Measurement at BESⅡ 2003 Vol.27(01):1-6
WANG Zhe,YUAN Ye,ZHANG Chang-Chun [Abstract] (43) [HTML 0 KB][PDF 925 KB] (1918)
8 Research of SU(3) 27-plet 2007 Vol.31(01):1-6
ZHOU Qi-Hua,MA Bo-Qiang [Abstract] (71) [HTML 0 KB][PDF 261 KB] (1864)
9 Advanced Particle Acceleration Concepts 2006 Vol.30(S1):1-5
TENG Chang-Li [Abstract] (4340) [HTML 0 KB][PDF 599 KB] (1846)
10 Study of Exclusive Hadronic Decays for D0→Ks0π+π- and D0→Ks0K+K- and Their Resonant Structures 2004 Vol.28(01):1-10
[Abstract] (32) [HTML 0 KB][PDF 578 KB] (1818)
11 The Linearσ-model and the Observed Enhancement in the Mass Spectrum of pp in J/ψ→γpp 2006 Vol.30(01):1-12
LIU Xiang1,ZENG Xiao-Qiang1,DING Yi-Bing3,LI Xue-Qian1,2,SHENG Hong1,SHEN Peng-Nian2,4 [Abstract] (117) [HTML 0 KB][PDF 586 KB] (1798)
12 Study and Simulation of the Features of Hadronic Events in the BEPC Energy Region 1999 Vol.23(01):1-9
Qi Xiangrong,Chen Jiangchuan,Hu Haiming,Hu Tao,Huang Guangshun,Ju Xin,Li Jin,Li Xinhua,Mao Zepu,Xue Shengtian,Zhao Zhengguo,Zheng Zhipeng,Zhou Li [Abstract] (199) [HTML 0 KB][PDF 574 KB] (1761)
13 Primary Vertex Fitting in BES 1995 Vol.19(01):1-7
Jiang Zhijin,Wang Taijie,Huang Tao [Abstract] (3586) [HTML 0 KB][PDF 166 KB] (1753)
14 Observation of a Possible πh11/2 band of 117Cs 1994 Vol.18(S1):1-4
Sun Xiangfu1,Liu Zong1,Zhou Xiaohong1,Lei Xiangguo1,Jin Hanjuan1,Pan Qiangyan1,Zhang Yuhu1,Guo Yingxiang1,Cheng Xinfeng1,Luo Yixiao1,Wen Shuxian2,Yuan Guanjun2,Li Guangsheng2,Yang Chunxiang2 [Abstract] (4017) [HTML 0 KB][PDF 104 KB] (1730)
15 β-Delayed Proton Decays Near the Proton Drip Line 2004 Vol.28(S1):1-4
XU Shu-Wei1,LI Zhang-Kui1,XIE Yuan-Xiang1,HUANG Wen-Xue1,SHU Neng-Chuan2,CHEN Yong-Shou2,XU Fu-Rong3,WANG Kun4 [Abstract] (121) [HTML 0 KB][PDF 349 KB] (1729)
16 Tuning of RF amplitude and phase for the drift tube linac in J-PARC 2009 Vol.33(07):577-582
SHEN Guo-Bao;Masanori Ikegami [Abstract] (79) [HTML 0 KB][PDF 2062 KB] (1669)
17 Simulation of BES Trigger 2001 Vol.25(01):1-5
LIU Bin,GUO Ya-Nan,ZHAO Di-Xin,MA En-Cheng,LI De,ZHANG Yue-Yuan,CHEN Xin-Dong [Abstract] (5031) [HTML 0 KB][PDF 711 KB] (1659)
18 Further Analysis of Di-gluon Fusion Mechanismfor the Decays of B→Kη′ 2002 Vol.26(01):1-7
DU Dong-Sheng,YANG De-Shan,ZHU Guo-Huai [Abstract] (18) [HTML 0 KB][PDF 763 KB] (1595)
19 Effect of Alamethicin on the Structure of Lipid Bilayers 2005 Vol.29(S1):1-3
LI Da-Peng,HU Shu-Xin,MAI Zhen-Hong,LI Ming [Abstract] (3558) [HTML 0 KB][PDF 685 KB] (1523)
20 Azimuthal Distribution and Azimuthal Correlation of the Particles in 10.6MeV/u 84Kr+27Al Collision 1997 Vol.21(01):1-7
Ye Wei,Shen Wenqing,Ma Yugang,Feng Jun,T.Nakagawa1,K.Yuase-Nakagawa1,K.Furutaka2,K.Matsuda2,Y.Futami3,K.Yoshida1,J.Kasagi4,S.M.Lee3 [Abstract] (57) [HTML 0 KB][PDF 338 KB] (1413)
21 A Possible Relation between the Neutrino Mass Matrix and the Neutrino Mapping Matrix 2006 Vol.30(07):591-598
R.Friedberg1,T.D.Lee1,2 [Abstract] (2509) [HTML 0 KB][PDF 250 KB] (1349)
22 Ion Source for HL-2A Nuetral Beam Injection 2008 Vol.32(S1):271-273
LEI Guang-Jiu;JIANG Shao-Feng;ZHONG Guang-Wu;CAO Jian-Yong;LU Da-Lun;ZOU Gui-Qing;LIU He;ZHANG Xian-Ming;JIANG Tao;YANG Ji-Fang;QIAN Jia-Mei;TANG Li-Xing;ZHOU Cai-Ping;MAO Wei-Cheng;LIU Yong [Abstract] (1642) [HTML 0 KB][PDF 1193 KB] (1258)
23 Measurement and Analysis of Movement of BPM Vacuum Chamber for HLS 2008 Vol.32(S1):127-129
CAO Yong;SUN Bao-Gen;HE Duo-Hui;LI Jian-Wei;LI Chuan;XUAN Ke;WANG Ji-Gang;LU Ping [Abstract] (2030) [HTML 0 KB][PDF 1796 KB] (1256)
24 Object-Oriented BESⅢ Detector Simulation System 2006 Vol.30(05):371-377
DENG Zi-Yan1,CAO Guo-Fu1,FU Cheng-Dong1,HE Miao1,LIU Huai-Min1,MAO Ya-Jun3,XIA Yu2,YOU Zheng-Yun3,YUAN Ye1,TANG Rui2,LIU Ying-Jie1,MA Qiu-Mei1,MA Xiang1,WANG [Abstract] (2526) [HTML 0 KB][PDF 2300 KB] (1230)
25 Contributions of qqqq q components to nucleon spin structure 2009 Vol.33(S1):18-20
WAN Meng;TIAN Wei-Zhao;CHEN Hong [Abstract] (3100) [HTML 0 KB][PDF 98 KB] (1208)
26 Identification of New Isotope 238Th 1999 Vol.23(11):1044-1048
He Jianjun, Yang Weifan, Yuan Shuanggui, Ma Taotao, Li Zongwei, Xiong Bing, Xu Yanbing [Abstract] (1964) [HTML 0 KB][PDF 231 KB] (1205)
27 Identification of New Isotope 238Th 1999 Vol.23(11):1044-1048
He Jianjun;Yang Weifan;Yuan Shuanggui;Ma Taotao;Li Zongwei;Xiong Bing;Xu Yanbing [Abstract] (1823) [HTML 0 KB][PDF 231 KB] (1200)
28 Recent 28GHz Results with VENUS 2007 Vol.31(S1):1-7
D.Leitner,D.S.Todd,M.L.Galloway,C.M.Lyneis [Abstract] (267) [HTML 0 KB][PDF 791 KB] (1196)
29 Status Report of the MS-ECRIS Construction 2007 Vol.31(S1):13-17
G.Ciavola1,S.Gammino1,L.Celona1,F.Consoli1,G.Gallo1,D.Mascali1,S.Passarello1,M.Cavenago2,
A.Galatà2,P.Spaedtke3,K.Tinschert3,R.Lang3,H.Koivisto4,P.Suomin
[Abstract] (381) [HTML 0 KB][PDF 1383 KB] (1158)
30 Study of accelerator neutrino detection at a spallation source 2016 Vol.40(6):63002-063002
Ming-Yang Huang [Abstract] (184) [HTML 0 KB][PDF 325 KB] (1147)
Copyright © Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, 19B Yuquan Road, Beijing 100049, China
Tel: +86-010-88235947 Fax: +86-010-88233126 E-mail: cpc@ihep.ac.cn
Supported by:Website services by Beijing Magtech Co., Ltd.